Ansvarlig oppvask for kr. 42,-* pr. dag.

For kr 42,-* pr. dag leverer og installerer vi komplett oppvaskmaskin med full garanti
i hele finansieringsperioden.

Ansvarlig oppvask for kr. 25,-* pr. dag.

Full kontroll på hygiene, driftsikkerhet og kostnader. En skånsom, miljøvennlig
og økonomisk løsning. Miele PROFESSIONAL - Løsninger for profesjonelle!